Aktualności

DEBATA

“SUKCESJA FIRM – FUNDACJE RODZINNE POMYSŁEM NA AKUMULACJĘ POLSKIEGO KAPITAŁU”czyli
FORUM SUKCESU POLSKIEGO BIZNESU

Podczas Forum Sukcesu Polskiego Biznesu, które odbywało się w Poznaniu 24 września 2019 r. , a organizatorem było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, odbyła się również debata dyskusyjna nt. “Sukcesja firm – fundacje rodzine pomysłem na akumulację polskiego kapitału”

Była to merytoryczna dyskusja nt. fundacji rodzinnej oraz Zielonej Księgi opublikowanej 13 września 2019 r.

Dziękujemy za zaproszenie.

FUNDACJA RODZINNA – ZIELONA KSIĘGA

Zabezpieczenie przed rozdrobnieniem i zaplanowanie drogi do wielopokoleniowości polskim firmom rodzinnych przyświeca wielomiesięcznym działaniom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W dniu dzisiejszym MPiT opublikowało Zieloną Księgę nt. Fundacji rodzinnych. „Chcemy w ten sposób rozpocząć dyskusję na temat instytucji prawnych, które będą wspierać wielopokoleniową sukcesję i równocześnie pozwolą zachować wartości kluczowe dla rodziny.” – Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
To ważny krok we wsparciu budowy rodzimych przedsięwzięć gospodarczych. Wykorzystajmy zaproszenie do wspólnych prac nad ustawą i włóżmy – jako praktycy i eksperci wkład w tak istotny i systemowy proces legislacji.
Zapraszamy do naszych portali:  www.wsukcesji.pl, www.gwlaw.pl, gdzie zamieszczamy bieżące informacje związane z sukcesją w biznesie.
Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami Waszymi wyzwaniami w procesie zmiany pokoleniowej w Państwa biznesie zapraszamy do kontaktu. Wyłącznie połączenie problemu z wiedzą ekspercką daje realne rozwiązania!

Pobierz Zieloną Księgę
FUNDACJA, CORAZ BLIŻEJ… PRZED NAMI PROCES LEGISLACYJNY?

W ostatnich dniach Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło komunikację dotyczącą prac nad przepisami ustawy, która wprowadzi do naszego porządku prawnego fundację prywatną. Od kilkunastu miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o fundacji prywatnej (fundacji rodzinnej). Wynik tych wstępnych prac MPiT ma w najbliższych dniach zakomunikować w postaci Zielonej Księgi nt. fundacji prywatnej.

Czytaj więcej
PUBLIKACJA

Rzeczpospolita 5 lipca 2019 r. i artykuł Agnieszki Krysik ” Od rodzinnych fundacji do odpowiedzialnego biznesu”
“Odpowiedzialność firm rodzinnych to jedna z podstawowych cech, która pozwala budować długoterminową wartość. Stanowi solidny fundament i wytycza kierunek dalszego rozwoju dając kierunkowskaz kolejnym pokoleniom.”

Czytaj więcej
PUBLIKACJA

18 kwietnia 2019 r. na łamach portalu portalspozywczy.pl ukazał się wywiad z Agnieszką Krysik nt. sukcesji. SUKCESja sporym wyzwaniem firm rodzinnych.


„Trzy dekady polskiej przedsiębiorczości wymagają od właścicieli analizy potrzeb pod kątem przyszłości firmy i jej dalszego rozwoju”

Czytaj więcej
PUBLIKACJA

Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów z dnia 1 marca 2019 r.  i artykuł Agnieszki Krysik oraz odpowiedź na pytanie „Czego potrzebują firmy rodzinne?”

„Firmy rodzinne budowane są z zachowaniem wielu wartości i cech, odróżniających je od innych prywatnych firm czy korporacji. Tworzą kręgosłup rodzinnego przedsięwzięcia. Jakie to wartości? Zaufanie, lojalność (kontrahentów jak i pracowników), wiarygodność (wiele firm rodzinnych działa pod własnym nazwiskiem), finansowanie działalności ze środków własnych (stosunkowo mniejsze korzystanie z dźwigni finansowej). (…) W obecnym otoczeniu prawnopodatkowym istnieją możliwe instrumenty prawne służące rozwojowi oraz zmianie pokoleniowej. Nie ma ich w pełnej skali, tak jak w zagranicznych gospodarkach, w których procesy zmiany pokoleniowej dokonały się kilkakrotnie. Niemniej jednak środowisko skupiające przedsiębiorczość rodzinną podejmuje działania, aby w polskiej rzeczywistości prawnej przedsiębiorcy mogli korzystać z pełnej gamy umożliwiającej budowanie wielopokoleniowej firmy rodzinnej. Inicjatywą tą jest skutecznie wprowadzona ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Kolejnym wyzwaniem jest przeprowadzenie przez proces legislacyjny ustawy o fundacjach prywatnych.”

Czytaj więcej
PUBLIKACJA

RELACJE – MAGAZYN FIRM RODZINNYCH – grudzień 2018  „Dlaczego w Polsce potrzebujemy prywatnych fundacji rodzinnych?
Artykuł Darii Leszczyk

„Właściciele polskich firm rodzinnych coraz częściej dostrzegają
potrzebę zapewnienia wielopokoleniowego zarządzania swoim biznesem. Jednocześnie niezbyt chętnie chcą korzystać z rozwiązań zagranicznych, które umożliwiają tworzenie fundacji prywatnych przeznaczonych do zarządzania majątkiem rodzinnym.”

Czytaj więcej