Fundacja rodzinna w Polsce

Firmy rodzinne, prywatni przedsiębiorcy i osoby zamożne, które planują kumulowanie majątku i zabezpieczenie przed jego nieplanowanym rozdrobnieniem poszukują rozwiązań w postaci fundacji rodzinnej. Korzystając z tego instrumentu chcą budować wielopokoleniowe firmy rodzinne (wielopokoleniowe przedsięwzięcia i majątki rodzinne).

Fundacje zagraniczne istnieją od dziesiątek lat. Z tych fundacji korzystają firmy rodzinne na całym świecie (wielopokoleniowe firmy rodzinne). Fundacje rodzinne w Polsce to nowe rozwiązanie.  Po wieloletnich pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej, polscy przedsiębiorcy planujący sukcesję, osoby zamożne będą mogli skorzystać z tego rozwiązania i powołać fundację rodzinną, budując wielopokoleniowe przedsięwzięcie rodzinne, na pokolenia.

Fundacja rodzinna wykorzystywana jest na świecie w procesach sukcesji pokoleniowej. Zabezpiecza przed rozdrobnieniem majątku i zapewnia jego integralność (prawa do firmy, akcji, udziałów), aktywów nieruchomościowych lub innych przedmiotów wartościowych dla fundatora. Jest narzędziem, które docelowo zmienia zasady spadkobrania, pozwalając jednocześnie zapewnić beneficjentom możliwość korzystania z dochodów, jakie fundacja osiąga, zgodnie z wolą i celem statutowych ustalonymi przez fundatora.

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych i pakiet konsultacji prawnych?  Przejdź do sklepu

Chcesz przeczytać więcej o procesie sukcesji? Wejdź na naszego bloga SUKCESja

* Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej jest projektem rządowym, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu RP 23 listopada 2022 r. i został przyjęty przez Sejm 14 grudnia 2022 r. Po zmianach wprowadzonych w Senacie, Sejm przyjął ustawę w dniu 26 stycznia 2023 r. Przebieg procesu legislacyjnego znajduje się tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798