Podatki, sprawy spadkowe i alimentacyjne

Kluczowe przy powoływaniu fundacji rodzinnej są podatki i sprawy spadkowe dotyczące fundatora, fundacji, i beneficjentów fundacji. Każdorazowa decyzja o powołaniu fundacji winna być poprzedzona identyfikacją okoliczności prawnych i podatkowych. Założeniem projektodawcy oraz środowiska firm rodzinnych biorącego udział w procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej było by fundacja rodzinna nie stanowiła instrumentu optymalizacyjnego. Jej podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie integralności majątku oraz rodziny i możliwość długoterminowej strukturyzacji sukcesyjnej.

Fundacja rodzinna wyposażona w majątek otrzymany od fundatora odpowiada solidarnie z fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej utworzeniem. Odpowiedzialność ta jest ograniczona. Fundacja rodzinna odpowiada za wykonanie powstałego po jej utworzeniu obowiązku alimentacyjnego obciążającego fundatora. Przy obliczaniu zachowku po zmarłym fundatorze dolicza się do spadku majątek przekazany do fundacji rodzinnej.  Wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej mienia, w skutkach należy traktować jak darowiznę na rzecz osób będących spadkobiercami  albo uprawnionymi do zachowku. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku funduszu założycielskiego wniesionego do fundacji rodzinnej przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja rodzinna jest spadkobiercą. Beneficjent który otrzyma od fundacji rodzinnej sumę pieniężną potrzebną do uzupełnienia zachowku, traci prawo do świadczeń i mienia po likwidacji fundacji rodzinnej odpowiadającej otrzymanej sumie.

Fundacja rodzinna zapłaci podatek dochodowy dopiero w momencie przekazania świadczeń fundatorowi lub beneficjentom, a beneficjenci uiszczą od otrzymanej kwoty  PIT, chyba że będą w grupie zerowej, zwolnionej z podatku.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach i spadkach kancelaria@krysiklaw.pl

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu