O fundacji rodzinnej

Podstawowym celem prac nad ustawą o fundacji rodzinnej była poprawa otoczenia  prawnego sukcesji, szczególnie w zakresie dotyczącym zmiany pokoleniowej. Fundacja rodzinna w Polsce wzorem zagranicznych fundacji rodzinnych, jest instrumentem umożliwiającym polskim przedsiębiorcom długoterminowe planowanie rodzinnych przedsięwzięć i inwestycji.
Podstawowym zadaniem fundacji rodzinnej jest odseparowanie majątku i biznesu od rodziny (w sferze własności), tak by fundacja rodzinna stała się jego właścicielem, zapewniając integralność aktywów oraz jednocześnie zabezpieczając finansowo beneficjentów fundacji.

Fundacja rodzinna ma umożliwić akumulowanie kapitału rodzinnego w jednych rękach, co ma się przełożyć na zwiększenie możliwości inwestycyjnych, dystrybucję środków finansowych lub innego wsparcia na rzecz beneficjentów, według wizji fundatora i w oparciu o jego wartości i ustanowione cele statutowe fundacji.

Fundacja rodzinna to osoba prawna, powołana i funkcjonująca w oparciu o przepisy ustawy z 26 stycznia 2023 r., której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja rodzinna zarządza posiadanym majątkiem i zapewnia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta, w szczególności pokrywa koszty jego utrzymania lub kształcenia albo, w przypadku beneficjenta będącego organizacją pożytku publicznego, wspiera realizację przez niego celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii.

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu