Powstanie, majątek i działalność fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna tworzona jest na podstawie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej. Oświadczenie może zostać złożone w akcie założycielskim albo testamencie. Do ich sporządzenia wymagana będzie szczególna forma, aktu notarialnego. Do utworzenia fundacji wymagane jest spełnienie kilku przesłanek. Począwszy od oświadczenia o utworzeniu fundacji, ustaleniu statutu i organów fundacji rodzinnej, poprzez wniesienie mienia do fundacji, dokonania spisu majątku i jej wpisaniu we właściwym rejestrze.

Fundator do fundacji rodzinnej będzie mógł przenieść mienie, do którego przysługują mu prawa. Przykładowo będą to mogły być akcje, udziały, obligacje, prawa do nieruchomości, pieniądze, certyfikaty inwestycyjne, inne rzeczy ruchome lub papiery wartościowe. W wielu przypadkach mienie wniesione do fundacji przez fundatora będzie stanowiło strukturę kapitałową w postaci holdingu rodzinnego lub zorganizowanej grupy spółek.

Fundację rodzinną będzie można wyposażyć w mienie na przykład poprzez wniesienie go na fundusz założycielski lub poprzez darowiznę. Darowiznę do fundacji będzie można wnieść na zasadach przewidzianych w ustawie. Fundacja nie może wykonywać działalności gospodarczej, za wyjątkiem działalności określonej w przepisach ustawy o fundacji rodzinnej. Fundusz założycielski fundacji wynosi co najmniej 100.000 złotych (PLN).

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii.

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu