Po co nam fundacje rodzinne?

Czy sukcesję można przeprowadzić bez fundacji rodzinnej? W wielu przypadkach tak. Ale w wielu nie. Dlatego tak ważna dla naszej gospodarki jest polska fundacja rodzinna. Fundacja różni się od spółek kluczową cechą: istnieniem własnościowej więzi prawnej. W przypadku fundacji fundator z chwilą przeniesienia mienia do fundacji traci prawa własności. W zamian nie otrzymuje udziałów ani akcji fundacji. Takich fundacja nie emituje. W przypadku spółek prawa handlowego wspólnikom/ akcjonariuszom przysługują prawa udziałowe do spółki. To one są przedmiotem darowizny lub dziedziczenia. Prawa te mają wartość majątkową, i one mogą w przypadku śmierci właściciela wejść do masy spadkowej.

W przypadku gdy po zmarłym pozostaje wielu spadkobierców w konsekwencji dochodzi do rozdrobnienia praw własności. Jeżeli jednak zostaną one wcześniej przeniesione do fundacji, nie wejdą do masy spadkowej. Nie będą podlegały dziedziczeniu. W określonych w ustawie sytuacjach zostaną wyłączone również przy obliczaniu zachowku. Fundacja zmienia zasady spadkobrania, pozwala na kumulowanie kapitału i ogranicza jego rozdrobnienie.