Jak założyć fundację rodzinną w Polsce?

Fundację rodzinną w Polsce będzie można założyć na podstawie ustawy z dnia* 14 grudnia 2022 r. (dopiero kiedy wejdzie ona w życie, aktualnie czekamy na przyjęcie/ odrzucenie przez Sejm poprawek przyjętych w dniu 12 stycznia 2023 r. przez Senat).

Fundator będzie mógł powołać fundację rodzinną wybierając jeden ze sposobów: poprzez złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji w akcje założycielskim albo w testamencie. Te dwa sposoby odpowiadają na potrzebę sukcesji, której strukturyzacja w oparciu o fundację może odbywać się za życia fundatora albo na wypadek śmierci.

Prócz oświadczenia o ustanowieniu fundacji, fundator będzie musiał ustalić statut, organy fundacji, wnieść fundusz założycielski do fundacji oraz sporządzić spis mienia.

Fundacja rodzinna powstanie z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

  1. * (aktualizacja wpisu w dniu 31 stycznia 2023 r) ustawa o fundacji rodzinnej po poprawkach Senatu została przyjęta w dniu 26 stycznia 2023 r., następnie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Proces legislacyjny można śledzić na https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798