Operator Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna jako instrument długoterminowego planowania sukcesyjnego winna być tak ustrukturyzowana, by mieć możliwość prowadzenia działalności po śmierci fundatora lub wcześniej, gdy zdecyduje on o zmniejszeniu swojego zaangażowania i aktywności zawodowej. Fundacja rodzinna 'wchodzi w buty' fundatora, ale nim nie jest. Jej prawidłowe funkcjonowanie zależy od stopnia przygotowania fundacji rodzinnej do należytego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mieniem do niej wniesionym.

Do tego prócz dobrze przygotowanego statutu fundacji rodzinnej (zobacz Wzór statutu fundacji rodzinnej https://sklep.krysiklaw.pl/266,Fundacja_rodzinna_%5bwzory_dokumentow%5d.html ) fundator powinien zadbać o otoczenie administracyjne fundacji rodzinnej. Gdy zabraknie fundatora powinna istnieć osoba, która zna jego wizję, uwarunkowania rodzinne, rozumie i potrafi interpretować statut fundacji rodzinnej, zarządzać konfliktem interesów oraz dokonywać oceny prawidłowego zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej lub wspierać w wyborze właściwych kandydatów na członków organów. Taką osobą może być operator fundacji rodzinnej, podmiot serwisujący fundację rodzinną od strony administracyjnej, korporacyjnej, relacyjnej, kadrowej, ekonomicznej i strategicznej.

Już dziś powstały pierwsze fundacje rodzinne (w organizacji, oczekujące na wpis do rejestru fundacji rodzinnych). Zakładamy, że nieliczne wdrożyły w strukturę fundacji rodzinnej podmiot serwisujący działalność fundacji rodzinnej. Większość, ze względu na koszt [fundatorzy nie widzą potrzeby ponoszenia kosztu usług, które aktualnie mogą zapewnić sobie przez księgowość, prawnika, czy biuro zarządu spółki operacyjnej], niewystarczające dookreślenie obszaru właściwego wsparcia przez taki podmiot [brak edukacyjny otoczenia sukcesyjnego], czy też okoliczności które w procesach sukcesji występują nadal zbyt często - przekonanie o tym, że 'takie' sprawy mogą poczekać, nie podjęły nawet starań o zorientowanie się w usłudze operatora i ocenie czy usługa i jaki jej zakres w ich przypadku jest niezbędny dla prawidłowej działalności fundacji rodzinnej.

Już dziś zapraszamy do kontaktu, jeżeli jesteś zainteresowany usługą operatora fundacji rodzinnej: agnieszka.krysik@operatorfr.pl i na nasz serwis dostępny na stronie https://operatorfr.pl/