Powierzenie uprawnień fundatora - F.R.

Dlaczego strukturyzacja fundacji rodzinnej ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji zarządzania majątkiem rodzinnym?

Fundator przystępując do procesu sukcesji ma pewne wyobrażenie co do kontynuacji posiadania majątku rodzinnego. 

Przenosząc ten majątek do fundacji rodzinnej wyzbywa się go. Jego właścicielem staje się fundacja rodzinna. 

W niektórych konfiguracjach rodzinnych oraz majątkowych okazać się może, że dla prawidłowego realizowania wizji fundatora warto by również po jego śmierci jego uprawnienia mogła wykonywać inna osoba.

Ustawa o fundacji rodzinnej daje dowolność wyboru tej osoby. Może nią być osoba fizyczna ale i osoba prawa czy ułomna osoba prawna. W praktyce oznacza to, że fundator może powierzyć swoje uprawnienia określonej przez siebie osobie. Ważne: musi wskazać zakres tego powierzenia.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że powierzenie o którym stanowi ustawa o fundacji rodzinnej nie jest pełnomocnictwem, które wygasa wraz z chwilą śmierci fundatora. To istotne, bo umożliwia pełniejsze realizowanie wizji fundatora po jego śmierci.

Powołaniu fundacji rodzinnej, która ma na cel sukcesyjny towarzyszy szereg rozwiązań sukcesyjnych, jakie umożliwia fundacja rodzinna. Jednym z nich jest powierzenie uprawnień fundatora. 

Dzięki profesjonalizacji usług fundatorzy i fundacje rodzinne będą mogły wspierać się usługami podmiotów serwisujących działalność fundacji rodzinnej. Takim podmiotem jest Operator Fundacji Rodzinnej - o którym więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://www.operatorfr.pl/ 

Operator Fundacji Rodzinnej poza usługą serwisową może być podmiotem, któremu fundator powierzy swoje uprawnienia. Ich zakres będzie wynikał ze statutu i wizji fundatora jaką fundacja rodzinna przy wsparciu Operatora będzie realizowała.