RODZINNOŚĆ W BIZNESIE NA KILKA SPOSOBÓW

GOSPODARUJMY WSPÓLNIE JEJ OTOCZENIE

Co sądzą Ci, którzy budują odpowiedzialny biznes?
Specjalnie dla nas:

„Jesteśmy, ja i Irena, pierwszym pokoleniem, które miało szansę zmierzyć się z prawdziwym „kapitalizmem” po drugiej wojnie światowej. I udało się, stworzyliśmy silną markę i sprawną, mocną organizację. I co dalej? Na szczęście nasz syn chce kontynuować nasze dzieło, ale czy w tym systemie prawnym uda się kolejnym pokoleniom utrzymać rodzinny charakter firmy? Niestety wątpię. Bez możliwości powołania fundacji rodzinnej, która nikogo nie pozbawia korzyści wynikających z działania firmy, ale nie pozwala na odpływ własności (akcji) poza rodzinę to nawet w drugim pokoleniu utrzymanie charakteru rodzinnego będzie trudne. Patrzymy na firmy z Europy Zachodniej (czwarte, piąte i dalsze pokolenia), którym to się udało, dlaczego mamy korzystać z ich systemów prawnych, a nie potrafimy stworzyć tego u nas? Czy potrafimy tylko utrudniać ?”

Henryk Orfinger
Dr Irena Eris S.A.

„Obecnie, podobnie jak wielu polskich przedsiębiorców w moim wieku, zaczynam poważnie myśleć o przekazaniu w przyszłości majątku moim dzieciom i najbliższej rodzinie.
Chciałbym, aby moi spadkobiercy kontynuowali działalność firmy, którą zakładałem i działali zgodnie z wytycznymi, które im pozostawię. Chcę aby pozostawiony majątek był bezpieczny i nie uległ rozdrobnieniu.
Polskie rozwiązania prawne nie dają zbyt dużo możliwości i co za tym idzie komfortu sukcesji. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest założenie fundacji rodzinnej za granicą. Niestety nie jest to dla mnie sytuacja komfortowa.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstaną również w naszym kraju przepisy, które pozwolą na tworzenie w Polsce takich fundacji.”

Kazimierz Herba
NEUCA S.A.

„Zapewnienie sukcesji bez ryzyka przejęcia firmy założonej przez założycieli oraz bezpieczeństwo majątku założyciela firmy i jego rodziny to podstawowe dylematy przed którymi stoją przedsiębiorcy, którzy zakładali swoje firmy na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań mitygujących te dylematy jest fundacja prywatna, do których założyciel przeniesie cały swój majątek w tym akcje/udziały posiadanych spółek. Odpowiedzialność założycieli to nie tylko wartości wdrożone w firmie ale również ład właścicielski zapewniający kontynuację działalności firmy w wypadku zmiany na pozycji lidera. Taki ład wzmacnia zaufanie wszystkich interesariuszy do firmy i jego założyciela.”

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu LPP S.A., radca prawny, odpowiedzialny za wdrożenie zmian właścicielskich w akcjonariacie LPP S.A.


„Każda strategia, którą tworzymy, ma wymiar długoterminowy. CSR, rozumiany przez nas jako odpowiedzialność, to DNA naszej rodzinnej firmy. Bez odpowiedzialności nie dałoby się budować długoterminowych strategii i zapewnić rozwoju wszystkim naszym spółkom. Przykładem naszych działań są inwestycje w edukację i rozwój młodych osób, które realizujemy w ramach TDJ Foundation – naszej fundacji rodzinnej. Wierzymy, że umożliwiając dzieciom i młodzieży dostęp do najlepszych praktyk edukacyjnych, dajemy całemu społeczeństwu najwyższą wartość oraz odpowiadamy na potrzeby interesariuszy w sposób systemowy.”

Oliwia Kwiatkowska
TDJ Foundation

“Polscy przedsiębiorcy, którzy budują i rozwijają rodzimą gospodarkę, zasługują na rozwiązania pozwalające tworzyć biznesy na wiele pokoleń. Z praktyki wiemy o tym, że istnieje wśród przedsiębiorstw potrzeba funkcjonowania instrumentów umożliwiających zabezpieczenie aktywów, które ograniczą rozdrobnienie własności praw do firmy oraz zapewnią bezpieczne dysponowanie majątkiem. Dziś, możliwe tylko za granicą, powołanie prywatnej fundacji już nie wystarcza. Liczymy, wspólnie z przedstawicielami firm rodzinnych, zrzeszonych w naszym klubie na zmianę, która wesprze budowę wielopokoleniowych przedsięwzięć gospodarczych.”

Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club

„Kształtując dziecko planujemy jego przyszłość, dajemy mu narzędzia do rozwoju. Wychowujemy je dla niego samego i innych.
Budując firmę kształtujemy jej działalność operacyjną i wizerunkową. Wspieramy rozwój. Tworzymy dla kolejnych pokoleń. Fundacja prywatna może być tym co dziecku pozwoli się uniezależnić od rodziców.”

Agnieszka Krysik
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

„Fundacja prywatna jest dobrym rozwiązaniem w procesie zmiany pokoleniowej, stosowanym od pokoleń w budowaniu wartości największych biznesów rodzinnych na Świecie. Niestety nasz ustawodawca zapomniał o tym rozwiązaniu i Polska dopiero jest na etapie projektowania zapisów o fundacji prywatnej. W polskim porządku prawnym mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby rodzimi przedsiębiorcy mogli korzystać z polskiej fundacji prywatnej.”

Piotr Grabowski
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Krysik

Piotr Grabowski

Aktualności

Wejdź tu