RODZINNOŚĆ W BIZNESIE NA KILKA SPOSOBÓW

GOSPODARUJMY WSPÓLNIE JEJ OTOCZENIE

Co sądzą Ci, którzy budują odpowiedzialny biznes?
Specjalnie dla nas:

„Jesteśmy, ja i Irena, pierwszym pokoleniem, które miało szansę zmierzyć się z prawdziwym „kapitalizmem” po drugiej wojnie światowej. I udało się, stworzyliśmy silną markę i sprawną, mocną organizację. I co dalej? Na szczęście nasz syn chce kontynuować nasze dzieło, ale czy w tym systemie prawnym uda się kolejnym pokoleniom utrzymać rodzinny charakter firmy? Niestety wątpię. Bez możliwości powołania fundacji rodzinnej, która nikogo nie pozbawia korzyści wynikających z działania firmy, ale nie pozwala na odpływ własności (akcji) poza rodzinę to nawet w drugim pokoleniu utrzymanie charakteru rodzinnego będzie trudne. Patrzymy na firmy z Europy Zachodniej (czwarte, piąte i dalsze pokolenia), którym to się udało, dlaczego mamy korzystać z ich systemów prawnych, a nie potrafimy stworzyć tego u nas? Czy potrafimy tylko utrudniać ?”

Henryk Orfinger
Dr Irena Eris S.A.

„Obecnie, podobnie jak wielu polskich przedsiębiorców w moim wieku, zaczynam poważnie myśleć o przekazaniu w przyszłości majątku moim dzieciom i najbliższej rodzinie.
Chciałbym, aby moi spadkobiercy kontynuowali działalność firmy, którą zakładałem i działali zgodnie z wytycznymi, które im pozostawię. Chcę aby pozostawiony majątek był bezpieczny i nie uległ rozdrobnieniu.
Polskie rozwiązania prawne nie dają zbyt dużo możliwości i co za tym idzie komfortu sukcesji. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest założenie fundacji rodzinnej za granicą. Niestety nie jest to dla mnie sytuacja komfortowa.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstaną również w naszym kraju przepisy, które pozwolą na tworzenie w Polsce takich fundacji.”

Kazimierz Herba
NEUCA S.A.

„Zapewnienie sukcesji bez ryzyka przejęcia firmy założonej przez założycieli oraz bezpieczeństwo majątku założyciela firmy i jego rodziny to podstawowe dylematy przed którymi stoją przedsiębiorcy, którzy zakładali swoje firmy na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań mitygujących te dylematy jest fundacja prywatna, do których założyciel przeniesie cały swój majątek w tym akcje/udziały posiadanych spółek. Odpowiedzialność założycieli to nie tylko wartości wdrożone w firmie ale również ład właścicielski zapewniający kontynuację działalności firmy w wypadku zmiany na pozycji lidera. Taki ład wzmacnia zaufanie wszystkich interesariuszy do firmy i jego założyciela.”

Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu LPP S.A., radca prawny, odpowiedzialny za wdrożenie zmian właścicielskich w akcjonariacie LPP S.A.


„Każda strategia, którą tworzymy, ma wymiar długoterminowy. CSR, rozumiany przez nas jako odpowiedzialność, to DNA naszej rodzinnej firmy. Bez odpowiedzialności nie dałoby się budować długoterminowych strategii i zapewnić rozwoju wszystkim naszym spółkom. Przykładem naszych działań są inwestycje w edukację i rozwój młodych osób, które realizujemy w ramach TDJ Foundation – naszej fundacji rodzinnej. Wierzymy, że umożliwiając dzieciom i młodzieży dostęp do najlepszych praktyk edukacyjnych, dajemy całemu społeczeństwu najwyższą wartość oraz odpowiadamy na potrzeby interesariuszy w sposób systemowy.”

Oliwia Kwiatkowska
TDJ Foundation

„Kształtując dziecko planujemy jego przyszłość, dajemy mu narzędzia do rozwoju. Wychowujemy je dla niego samego i innych.
Budując firmę kształtujemy jej działalność operacyjną i wizerunkową. Wspieramy rozwój. Tworzymy dla kolejnych pokoleń. Fundacja prywatna może być tym co dziecku pozwoli się uniezależnić od rodziców.”

Agnieszka Krysik
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

„Fundacja prywatna jest dobrym rozwiązaniem w procesie zmiany pokoleniowej, stosowanym od pokoleń w budowaniu wartości największych biznesów rodzinnych na Świecie. Niestety nasz ustawodawca zapomniał o tym rozwiązaniu i Polska dopiero jest na etapie projektowania zapisów o fundacji prywatnej. W polskim porządku prawnym mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby rodzimi przedsiębiorcy mogli korzystać z polskiej fundacji prywatnej.”

Piotr Grabowski
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Krysik

Piotr Grabowski

Aktualności

Wejdź tu